Hoe is de stichting ontstaan.

In april 2018 kwamen er, via de Buurtapp Nextdoor, diverse klachten over het hondenbeleid van de gemeente Hellevoetsluis binnen. Het kwam er op neer dat de honden nergens meer los mochten lopen en overal de hondenpoep opgeruimd moest worden. Dit tot ergernis van de hondenbezitters en niet-hondenbezitters.

Dit is opgepikt door een kleine werkgroep, die heeft een Facebookpagina aangemaakt om alle klachten en frustraties te bundelen. Deze Facebookpagina heet “hondenvrienden club hellevoetsluis” en heeft inmiddels meer dan 400 leden en worden er leuke foto’s, filmpjes en verhalen gedeeld.

Deze werkgroep heeft binnen de commissies ZWO en WWR een powerpoint presentatie gepresenteerd met voorstellen voor losloop en uitlaatgebieden. Dit is zeer goed ontvangen door de gemeente Hellevoetsluis.

Het eerste gesprek met de afdeling wijkbeheer heeft op 6 juli 2018 plaatst gevonden en zijn er voor 75% toezeggingen gedaan of alternatieven aangedragen. Dit geldt ook voor Oudenhoorn. In totaal komen er zo’n 10 losloop en uitlaatgebieden bij. Wij mogen  nog niet bekend maken waar deze gaan komen.

Verder heeft de werkgroep het idee geopperd een hondenspeeltuin te realiseren binnen Hellevoetsluis. Ook hier stond de gemeente niet afwijzend tegenover en vroeg ons om een beleidsplan op te stellen. Dit was voor ons de reden om de volgende stap te zetten naar een stichting. De gemeente subsidieerd nu eenmaal niet aan particulieren maar wel aan een stichting. Daarom is de “Stichting Hondenvrienden Hellevoetsluis” op 1 oktober 2018 een feit geworden.

 

 

 

Sjakie