Beleidsplan Stichting Hondenvrienden Hellevoetsluis

 

 

Omschrijving van het initiatief;

Er zijn steeds minder plekken waar de honden los mogen lopen. Om de honden toch te laten socialiseren is een hondenspeeltuin een uitstekend alternatief voor de vaak “dure” hondenscholen. De honden zich hierdoor beter gaan gedragen en daardoor fijner in de omgang zijn met andere honden. Verder is een hondenspeeltuin een ideale ontmoetingsplek voor de inwoners van Hellevoetsluis en omgeving. De mensen leren elkaar beter kennen omdat ze dezelfde interesse hebben en zo een gevoel van gemeenschap opbouwen. Dit is een belangrijk voordeel van een hondenspeeltuin, de sociale cohesie. Om een hondenspeeltuin te realiseren in de gemeente Hellevoetsluis is een groot stuk afgerasterd terrein (gedeeltelijk verhard) nodig waar de stichting hondenvrienden hellevoetsluis de volgende mogelijkheden kan bieden;

- speeltoestellen voor honden;

- een onderkomen met overkapping + invalidetoilet;

- parkbanken;

- afvalbakken en dispensers;

- waterbakken;

- een AED en EHBO koffer bij de ingang;

 

Wijze waarop het initiatief vernieuwend is;

Een hondenspeeltuin biedt een ideale ruimte waar mensen elkaar ontmoeten. Het draagt bij tot de algemene lichamelijke conditie van de mensen door hen aan te moedigen met de honden te spelen. Tevens biedt het de gelegenheid om de hondenbezitters van het buitenleven te laten genieten. Een goed aangepaste en minder agressieve hond is leuker en gemakkelijker te hanteren voor de eigenaar. Een hondenspeeltuin biedt ouderen en mindervaliden een toegankelijke plaats om hun hond uit te laten, het verbeterd de mentale toestand, zijn minder onrustig en meer ontspannen. De dichtstbijzijnde is Rotterdam of Vlaardingen en dit vinden veel mensen veel te ver.

 

Met wie wordt het initiatief ontwikkeld en uitgevoerd?

Door Stichting “Hondenvrienden Hellevoetsluis” wordt het plan ontwikkeld in samenwerking met;

- het dagelijks bestuur van de stichting “Hondenvrienden Hellevoetsluis”.

- stichting “Push” en “Fijn je te zien”.

- de gemeente Hellevoetsluis 

- techneuten binnen onze eigen achterban alsmede vrijwilligers.

 

Voor wie is het initiatief (doelgroep)?

Er zijn honderden hondenliefhebbers in Hellevoetsluis. Hoeveel plezier geeft het de hondenbezitters als ze naar hun honden kijken hoe het bijdraagt aan hun lichamelijke conditie. Er zijn genoeg bezigheden voor een bepaalde sport zoals bv. tennis, hockey en voetbal en dat vinden wij ook een goede interesse. Toch zijn er mensen die zich niet betrokken voelen bij 1 van deze activiteiten of is het gewoon niet mogelijk hieraan deel te nemen. Te denken valt hier aan mindervaliden alsmede minima’s. De hondenbezitters krijgen het idee dat er toch nog iets met hun belastingcenten wordt gedaan wat dan weer hun geestelijke toestand bevorderd.

Onze doelgroep zijn alle hondenbezitters binnen (en buiten) Hellevoetsluis.

Hierbij valt te denken aan;

- alle hondenbezitters

- eenzamen (sociale cohesie), elkaar kunnen ontmoeten in een informele laagdrempelige sfeer en een kopje koffie of thee kunnen drinken

- vrijwilligers die aan de slag kunnen

- senioren in het kader “fijn je te zien”

- mindervaliden en minima’s

-van jong tot en met oud.

 

Hoe sluit het initiatief aan bij het uitgangspunt van fondsenwerving gemeente Hellevoetsluis?

Hondenpoep is nog steeds ergernis nummer 1. Een hondenspeeltuin is een ontmoetingsplek voor de hondenbezitters. Het is een plek voor de hond om lekker los te kunnen rennen, een plek waar je kunt rekenen op aanspraak als je je eenzaam voelt. De donoren krijgen, in ruil voor hun bijdrage, een strippenkaart voor toegang tot de hondenspeeltuin, al naar gelang de hoogte van het bedrag. Verder is de stichting afhankelijk van sponsoren van bedrijven en anderen die onze ambitie te realiseren. Bedrijven kunnen, in ruil voor hun bijdrage, zowel op de website van de stichting alsmede binnen de speeltuin reclame maken voor hun bedrijf. Zonder financiële hulp vanuit de gemeente Hellevoetsluis gaat het niet lukken. Wij hebben een zetje nodig. Hierdoor blijft het geen verhaal maar kunnen wij snel resultaat boeken. De subsidie wordt ingezet voor aanloopkosten en de realisatie van de hondenspeeltuin. We kunnen betalende donoren en sponsoren aan ons binden. Na de eerste impuls kunnen we op eigen kracht het concept verder uitrollen. Met een jaarlijkse bijdrage vanuit de hondenbelasting kunnen wij als stichting en hondenspeeltuin zeker een goed concept neerzetten die verder rijkt dan alleen Hellevoetsluis. Denk hierbij aan de omliggende dorpen en steden alsmede de zuid-Hollandse eilanden die Hellevoetsluis en de hondenspeeltuin zullen bezoeken. Speerpunten hierbij zijn;

- de sociale cohesie in het kader “Fijn je te zien”.

- het samen doen (gezondheid).

- het samen zijn (ontmoeting).

- het welzijn voor het grootste gedeelte van de inwoners van Hellevoetsluis. Doordat er

  voor kwetsbare groepen ontspanning en maatschappelijke ondersteuning geboden

  wordt.

- de activiteiten van de stad leefbaar maken (aantrekken van hondenbezitters buiten

  Hellevoetsluis welke gebruik maken van winkels, eetgelegenheden, etc.).

- participatie en integratie bevordert doormiddel van vrijwilligerswerk.

- laagdrempelig karakter waar iedereen gebruik van kan maken, ook de mindervaliden en

  minima’s.

 

Hoe sluit het initiatief aan bij en Collegeprogramma van Hellevoetsluis?

De Stichting Hondenvrienden Hellevoetsluis onderschrijft het doel van de coalitie: gemeenschappelijk bijdragen aan de stad Hellevoetsluis en haar omgeving waar het (voor nu en in de toekomst) goed leven, wonen, werken en recreëren is. De coalitie wil graag een ‘Sterke Stad’. Een thuisstad, een waterstad, een recreatiestad, een werkstad en een economische stad. Het Samenwerkingsdocument geeft aan dat het fundament voor een sterke stad, een stad is met een sociaal gezicht, een gezicht waarin de individuele burger zich zal en kan herkennen. De SHVH wil met haar hondenspeeltuin de sociale cohesie en het welzijn bevorderen van hondenbezitters alsmede niet-hondenbezitters. Sociale cohesie gericht op ontmoeting, activiteiten, ontspanning en vrijwilligerswerk. Welzijn gericht op maatschappelijke participatie bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, zelfredzaamheid van kwetsbare groepen en maatschappelijk ondersteuning zoals ontmoeting en ontspanning. Net zoals de coalitie willen wij met onze hondenspeeltuin nastreven dat het gaat om het ‘samen leven’ en ‘samen doen’ van onze inwoners.

 

HELLEVOETSLUIS IS VAN ONS ALLEMAAL, DUS ZETTEN WE GEZAMENLIJK DE SCHOUDERS ERONDER....

 

Welke resultaten worden verwacht en hoe wordt dit meetbaar gemaakt?

Naar verwachting is het draagvlak onder de honden- en niet hondenbezitters groot. Hondenpoep is in Hellevoetsluis ergernis nummer 1. Dit naar aanleiding van een enquête van de gemeente. Hondeneigenaren zijn begin vorig jaar ook behoorlijk verder ingeperkt qua losloop- en uitlaat gebieden. Senioren en mindervaliden moeten te ver reizen om de hond(en) even te laten ravotten. Om dit op te lossen is een hondenspeeltuin ideaal en daarbij losloop- en uitlaatgebieden uit te breiden. Hier zet de stichting zich ook voor in.

 

De meetbaarheid;

We worden grootinzamelaar van hondenpoep. Is hondenpoep niet de grootste ergernis als het gaat over de buitenruimte in Hellevoetsluis? U kunt zelf het beste doorrekenen wat de besparing is als als u ze geconcentreerd kunt ophalen in plaats van gespreid door de stad. We gaan uit van een positieve aanpak in plaats van beboeten, een sfeerverandering in Hellevoetsluis. We worden door het het betrekken van vrijwilligers een begrip in de wijk. We worden een ontmoetingsplek. De honden in de stad worden gezonder, beter hanteerbaarder waardoor ze minder overlast veroorzaken. We helpen de gemeente met het uitvoeren van haar hondenbeleid. Bovenstaande geeft aan dat een investering in een hondenspeeltuin niet alleen een samenwerking is in honden, maar vooral in mensen. Onze Facebook pagina telt al meer dan 400 leden en onze website heeft (na 4 weken online) al meer dan 400 bezoekers gehad.

 

Hoe zie je de toekomst van het initiatief?

De toekomst zien wij op langer termijn zeer rooskleurig in. Wij kunnen veel bereiken als hondenspeeltuin binnen Hellevoetsluis. Het kan leiden tot een aantrekkelijke en schonere stad. Wij zetten de stad op een positieve en creatieve manier op de kaart. Wij willen bouwen aan een grote sociale gemeenschap die bereid is mee te helpen in het onderhoud en toezicht in de buurt en de sociale cohesie bevorderen. Het onderhoud en toezicht nemen wij als stichting mee. Een hondenspeeltuin gaan niet alleen over honden. Het gaat over mensen en wat zij kunnen bereiken voor de stad. Wij geloven in onszelf. Honden geven mensen veel liefde, ook als ze vereenzamen is de hond vaak hun laatste maatje. Ontmoeten is dus heel belangrijk en dat willen we stimuleren. Het is laagdrempelig en hondenbezitters kunnen spontaan komen.

 

Een hondenspeeltuin bevorderd de verantwoordelijkheid. Er is een sociale druk om je aan de regels te houden binnen de hondenspeeltuin zoals het opruimen van de hondenpoep en het gedrag van je hond in de gaten te houden.

 

Het bestuur van “Stichting Hondenvrienden Hellevoetsluis”