Reglement

Voor het gebruikmaken van onze Speeltuin “REBBEL” hebben we wat regels opgesteld.

 

01. Binnen de hondenspeeltuin geldt de normale Algemene Plaatselijke Verordening

      (APV) en het hondenbeleid als vermeld op de website van de gemeente.

 

02. De baas, eigenaar, of begeleider geheel verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn of

      haar hond.

 

03. Bij veelvuldig asociaal gedrag kan de hond met begeleider de toegang voor bepaalde

      tijd worden ontzegd.

 

04. Binnen de hondenspeeltuin dient de hondenpoep te worden opgeruimd en in de

     daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.

 

05. Voor toegang tot de hondenspeeltuin zal, ter dekking van de kosten van aanleg en

      onderhoud, een vergoeding worden gevraagd. De hoogte van de vergoeding zal

      voorlopig € 2,00 per dagdeel bedragen.

 

06. Er kunnen dagdelen gereserveerd worden voor bepaalde evenementen. Ook dagdelen

     speciaal voor kleine honden of grote honden behoren tot de mogelijkheden.

 

07. Speciale evenementen zullen minimaal 14 dagen van te voren op onze website

       bekend gemaakt worden in de agenda.

 

08. Gedurende de openingstijden zullen er, indien mogelijk, minimaal twee medewerkers

       aanwezig zijn voor de kaart verkoop, begeleiding en informatie.

 

09. Bij ongeregeldheden beslissen de medewerkers.

 

10. De stichting of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of

       letsel in welke vorm dan ook. 

 

11. Alcoholische dranken en drugs zijn op het terrein verboden.

 

Deze wordt nog verder aangevuld.